تماس با من

ایمیل

یه ایمیل به آدرس amin@rasouli.me ارسال کنید تا بیشتر با هم حرف بزنیم.

تلگرام

میتونید به ای‌دی من @AminDev پیام بدید تا با هم حرف بزنیم.